Wie zijn Stichting Care & Coaching

Stichting Care & Coaching is een groeiende WTZi erkende zorgorganisatie waarbij de persoonlijke dienstverlening aan de cliënten voorop staat.

Wij verlenen sensitieve zorg, begeleiding en coaching aan cliënten met meervoudige zorgbehoeften en/of problematieken.

Wij werken met een multidisciplinair en pluriform team van professionals die diverse zorgmethodieken en begeleidingsvormen kunnen inzetten, al naar gelang de wensen en zorgbehoeften van de cliënt.

ONS TEAM

Ons zorg- en begeleidingsteam wordt gevormd door jonge en betrokken professionals van verschillende disciplines met minimaal een HBO werk-/denkniveau dat past bij het ons gewenste niveau van dienstverlening. Veruit het merendeel van onze professionals is SKJ geregistreerd. Daarnaast zijn een aantal van onze hulpverleners BIG-geregistreerd.
Onze professionals beschikken over specialistische kennis en ervaring in de begeleiding van cliënten met meervoudige zorgbehoeften of problematieken. Waaronder ook de groep cliënten die buiten beeld zijn of moeilijk bereikbaar zijn voor gemeentes en de reguliere zorg- en welzijnsorganisaties.

Om onze kwaliteit te waarborgen en optimaal te houden hechten wij veel waarde aan structurele bijscholing van onze professionals.

wtzi-logo
skj-logo

Alle zorg- en begeleidingstrajecten zijn volledig op maat gesneden. Dat wil zeggen dat in samenspraak met de cliënt, voor zover mogelijk, een zorgplan wordt opgesteld met concrete doelen , activiteiten en resultaten.

Daar wij geloven in de uniekheid van een individu, zo geloven wij ook dat elk individu onderdeel is van een systeem, welke nodig is om te komen tot groei en ontwikkeling als individu. Daarom kiezen wij ervoor om (waar nodig en mogelijk) ouders, familie, school, werkgevers en andere socialisatoren te betrekken bij de zorg/begeleiding van de cliënt.

Stichting Care & Coaching gelooft in een inclusieve samenleving, waar een ieder tot zijn recht mag komen in al zijn of haar diversiteit. Wij sluiten dan ook niemand uit en bieden begeleiding en coaching aan alle individuen met een zorg- en/of begeleidingsvraag, waarbij onze professionals over de expertise en ervaring beschikken in het bedienen van kwetsbare individuen en doelgroepen met onder andere:

DOELGROEPEN
  • Sociaal-maatschappelijke problemen;
  • Licht verstandelijke beperking;
  • Psychosociale (inclusief sociaal-juridische) problemen;
  • Complexe Opvoed- en opgroeiproblemen;
  • Vroeg- en voortijdig schoolverlaters;
  • Statushouders;
  • Langdurig werklozen;
  • Een grote afstand tot de arbeidsmarkt;
  • Kwetsbare jongeren die buiten beeld zijn
MISSIE

Elk individu is uniek en is in het bezit van een eigen set aan talenten en vaardigheden.

Wij geloven in op maat gesneden zorg- en begeleidingsinterventies om zodoende onze cliënten in staat te stellen hun talenten en vaardigheden zodanig te ontwikkelen dat deze bijdraagt aan de zelfredzaamheid. Dit om uiteindelijk de regie over het eigen leven zoveel mogelijk weer in handen te nemen. Zodoende wordt er ‘ownership’ gecreëerd waardoor de cliënt zich ontplooit tot een betrokken en gewaardeerde burger, welke er in zal resulteren dat de maatschappelijke positie van de cliënt versterkt wordt.

VISIE

Wij geloven in de uniekheid van een ieder individu en daarom worden interventies en/of trajecten volledig op maat ingericht, waarbij er aangesloten wordt op de leef-, belevings-, en systeemwereld.

De wensen en zorgbehoeften van de cliënt staan centraal in de zorg- en begeleidingsrelatie om zodoende resultaat-en doelgericht te kunnen werken.

Bekijk hier wat wij bieden