empower en ontplooi
DOOR MIDDEL VAN EEN INTEGRALE AANPAK

Diensten

Individuele begeleiding

Heeft u behoefte aan ondersteuning bij uw dagelijkse werkzaamheden en activiteiten dan bieden wij dat aan.

Toeleiding naar school

Wij bieden trajecten aan die gericht zijn op het activeren/toeleiden van cliënten naar scholing/opleiding.

Arbeidsbemiddeling

Wij bieden trajecten aan die gericht zijn op het activeren/toeleiden van cliënten naar passend en waar mogelijk betaald werk.

Budgetcoaching

Wij bieden vakkundige begeleiding door een budgetcoach voor cliënten die zich zorgen maken om hun financiële situatie of zij die in financiële problemen verkeren.

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening (minnelijk traject) wordt ingezet wanneer de cliënt schulden of betalingsachterstanden heeft waar deze zelf niet meer uitkomt.

Scholings- en loopbaanadvies

Wij zijn deskundig in het bieden van arbeidsmarkt relevante scholing en loopbaanadvies door onze brede kennis van het opleidingsaanbod in Nederland.

Begeleid wonen: begeleiding op maat

Wij bieden begeleiding en huisvesting voor jongeren in de leeftijd vanaf 15 jaar en ouder in passende leeftijdsgroepen, met meervoudige problematiek.

Beschermd wonen: begeleiding 24/7

Wij bieden begeleiding en huisvesting voor jongeren in de leeftijd vanaf 15 jaar en ouder in passende leeftijdsgroepen met meervoudige problematiek.

Community Services

Wij bieden ondersteuning in het begeleiden naar Community Service activiteiten. De ‘nieuwe’ burger van vandaag is immers iemand die een positieve bijdrage levert aan de samenleving.

Bekijk hier al onze diensten
wtzi-logo
skj-logo
ONZE KERNWAARDEN:
  • 24/7 BEREIKBAAR

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. Dagelijks zijn wij op locatie of telefonisch bereikbaar. In geval van nood kan je ons altijd bereiken op ons noodnummer. Zie ons telefoonnummer en contactgegevens.

  • VEILIGHEID

Bij ons is veiligheid een van de belangrijkste pijler! We gaan met respect met elkaar om en laten iedereen in zijn waarde. Je mag zijn wie je bent! Op locatie zijn er altijd begeleiders aanwezig die voor jouw veiligheid instaan.

  • MAATWERK

De wensen en zorgbehoeften van onze cliënten staan altijd centraal bij ons! Wij zien jou talenten en vaardigheden. Trajecten worden volledig op maat ingericht en worden aangesloten op de leef-, belevings-, en systeemwereld van de cliënt.

  • PROFESSIONEEL

Ons zorg- en begeleidingsteam wordt gevormd door jonge en betrokken professionals. Onze professionals hebben jarenlang ervaring en beschikken over specialistische kennis in de begeleiding van jongeren en ouderen met meervoudige zorgbehoeften. Wij komen onze afspraken na, hebben onze zaken op orde en werken doelgericht. Wij nemen verantwoordelijkheid voor ons handelen.

  • EMPOWEREN

Wij zien, horen, accepteren en geven je de aandacht die je nodig hebt om te komen tot persoonlijke groei en ontwikkeling. Wij sluiten niemand uit en geloven in de uniekheid van ieder individu. Ons doel is om je te empoweren! Wij streven naar een optimale zelfredzaamheid van onze cliënten, waar nodig samen redzaam met hun sociale omgeving.