Klachtenprocedure

Stichting Care & Coaching werkt vanuit de hulpvraag en behoefte van de cliënt. Desondanks kan het gebeuren dat er een situatie voorkomt waarover de cliënt een klacht wil indienen. Deze klachten worden serieus genomen door Stichting Care & Coaching en diens medewerkers.
Wij zijn ervan overtuigt dat een “klacht” kan bijdragen aan de kwaliteit van de hulpverlening van Stichting Care & Coaching. Hoe je kan handelen bij een klacht kan je terugvinden in het klachtenreglement.

Klachtenreglement Stichting Care & Coaching
Klachtenformulier Stichting Care & Coaching

Uiteraard kan je ook contact opnemen met onze externe onafhankelijke klachtenfunctionaris Klachtenportaal Zorg.

Logo-Klachtenportaal-Zorg

Geschillenreglement klachtenportaal ZORG

KPZ WMO

KPZ Wkkgz