Kwaliteit Zorg

Voor Stichting Care & Coaching is kwalitatief goede zorg één van onze belangrijkste pijlers. Zo laten wij onze organisatie regelmatig intern en extern toetsen. Indien nodig passen wij onze werkwijze en processen aan.
Door middel van cliëntentevredenheidsonderzoeken en te werken volgens de laatste richtlijnen/eisen in de zorgsector, werken wij continue aan verbeteringen in onze zorg- en dienstverlening.

Stichting Care & Coaching vindt een goed bestuur en toezicht belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Stichting Care & Coaching onderschrijft dan ook de Governancecode Zorg.

Governancecode Zorg

Forensische zorg

Hieronder kunt u het Kwaliteitsverslag forensische zorg 2023 vinden.
Kwaliteitsverslag forensische zorg 2023